Marchel

1965 grundades en verksamhet som började med konstruktion och tillverkning av gasfilter för naturgas. En kontinuerlig utveckling av produkterna och en blomstrande marknad för naturgasutrustning har givit en stadig tillväxt och utveckling av företaget.

Till Marchel hemsida

Gasfilter Marchel