OMNI Flow Computers, Inc. är den största oberoende tillverkaren av flödesdatorer och har varit standarden inom mätning av gas och vätska i mer 25 år. OMNI-flödesdatorer är valet för energibolag i nästan 100 länder och finns i mer än 50 000 installationer över hela världen.

Varje flödesdator är anpassade efter kundens specifikationer och levereras med en fullständig tre-års garanti. OMNI Flow Computers är ISO 9001:2008 certifierade – ett bevis på deras engagemang för kvalitetsfrågor.

Produkter

OMNI 3000/6000

En OMNI flödesdator är ett flexibelt och kompetent mätinstrument. De är fabriksprogrammerade för singel eller flerlinjersmätning av råoljor, raffinerade produkter, LPG, etylen, propylen, naturgas, ånga, kondensat samt speciella typer av gaser. OMNI kan anslutas till en mängd olika typer av flödesinstrument….

Läs mer »