OPW

OPW anses världen över som standard inom industrin för hantering av gas- och vätskeflöden med sina produkter för fordonsgastankning av CNG, LPG och vätgas. OPW har revolutionerat hanteringen av drivmedel genom att optimera säkerhet, effektivitet, tillförlitlighet och miljöhållbarhet med innovativa lösningar.

Euromekanik levererar alla tankningsprodukter från lager i Göteborg. Vi har ett fördelaktigt utbytessystem på tankningsmunstycken och breakawayer för snabbt byte vid service och underhåll.

Till OPW hemsida