Oval

Sedan starten på den japanska marknaden 1949 har OVAL utvecklat och producerat ett brett spektrum av ovalhjulsmätare och relaterade produkter. Användning av dessa produkter har utvidgats till olika processer inom industrin och produkterna har en hög tillförlitlighet.

Till Oval hemsida

Ovalhjulsmätare original