Idag används flamspärrar och tryck-/vakuumventiler till många industriella applikationer. Protegos armaturer är högkvalitativa, effektiva och driftsäkra och uppfyller alla gällande krav. Protego är med sin egen testanläggning i främsta ledet när det gäller produktutveckling. Med ett brett produktsortiment garanterar vi att vi har utrustning för din applikation.

Produkter

Tryck-/vakuumventiler In-line

Protego® tryck-/vakuumventiler In-line är driftsäkra och finns i flera olika utföranden. Underhållet är enkelt och på de flesta modeller möjligt utan att demontera armaturen från rörledningen. Även i In-line ventilerna sitter den patenterade 10% fullyftstallriken som möjliggör öppningstryck/vakuum nära designtryck/vakuum….

Läs mer »

Tryck-/vakuumventiler End-of-line

Protego® tryck-/vakuumventiler är driftsäkra och finns som tryckventil, vakuumventil, tryck-/vakuumventil, evakueringsventil samt vissa i frostsäkert utförande. Med Protego® patenterade 10% fullyftstallrik kan öppningstryck ställas enbart 10% från tankens designtryck/vakuum och på så sätt kan emissionerna hållas nere på minimala nivåer….

Läs mer »

Tryck-/vakuumventiler End-of-line med flamskydd

Protego® Tryck-/vakuumventiler i kombination med flamspärr finns i olika utföranden med t.ex. skydd mot atmosfärisk deflagration eller långtidsbrandsäkert. Som helt frostssäker ventil använder man s.k. membranteknik istället för tallrikar i metall. Unik kombination med en kurva enligt SS/EN/ISO 28300.

Flamskydd In-line

Protego® In-line flamspärrar finns som deflagrations- och detonationsskydd. Uttag för temperatur- och/eller tryckgivare finns i armaturen. Designen med flera filterdiskar packade i paket garanterar låga tryckfall samt kostnadseffektivt underhåll. Excentrisk design lämpar sig för gaser med hög fuktighet.

Flamskydd End-of-line

Den modulära designen och filterenhetens uppbyggnad garanterar låga tryckfall och enkelt kostnadseffektivt underhåll. End-of-Line flamskydd finns som deflagrationsskydd och även med godkännande för korttids- respektive långtidsbrand.