Företaget grundades 1970 och anledningen till etableringen var avsaknaden av lämplig utrustning för bulkmaterialverk. Singolds slagdonsteknik bygger på enstaka slag istället för vibrationer och förhindrar valvbildning i silos på ett effektivt sätt.

Produkter

Slagdon

Singolds slagdonsteknik bygger på enstaka slag istället för vibrationer och förhindrar stockning och valvbildning i silos på ett effektivt sätt. Slagdonet drivs pneumatiskt och anpassas för just er applikation till exempel med en taktgivare för optimal funktion. Vi kan också utrusta slagdonet med ljuddämpare för bättre arbetsmiljö….

Läs mer »