Singold-tech

Företaget grundades 1970 och anledningen till etableringen var avsaknaden av lämplig utrustning för bulkmaterialverk. Singolds slagdonsteknik bygger på enstaka slag istället för vibrationer och förhindrar valvbildning i silos på ett effektivt sätt.

Till Singold-tech hemsida

Slagdon