Thermo Fisher Scientific, Inc. är världsledande när det gäller innovativa analytiska instrument som ger snabba och korrekta resultat.

Produkter

Nukleär densitetsmätning

Nukleär densitetsmätning har fördelen att eftersom utrustningen inte kommer i kontakt med mediet påverkas det ej av tryck, viskositet eller korrosivitet. Systemet sätts runt befintliga processrör så inga rörmodifieringar behövs.
En strålningskälla placeras mitt emot en transmitter som sedan mäter hur mycket av strålningen som passerar genom mediet vilket ger ett värde på densiteten….

Läs mer »

Densitetsmätare

Densitetsmätning används bland annat för att kunna optimera processen och produktkvalitet. Thermo Scientific™ Sarasota densitetsmätare är kontinuerliga och noggranna, kan användas för vätskor och gaser och passar för olja & gas, petrokemi, livsmedel och generell industri. Godkänd att användas i EX-klassad zon….

Läs mer »