Thielmann Energietechnik har funnits på den internationella marknaden i mer än 35 år. De är experter inom området för gasfiltrering och gasförvärmning. Med deras kunskap om design och teknik för bland annat gasfilter, damm/karbonfilter och värmeväxlare sänker du riskerna och gör dina projekt säkra.

Produkter

Gasfilter

Thielmann levererar gasfilter för omgivningstemperatur -40°C till 70°C  med DN25 till DN150, i olika tryckklasser. Standard filterinsats filtrerar 99,5% av alla partiklar över 2 µm.