Torpedo

Torpedo tillverkar förångare för propan, butan, ammoniak, metanol och andra kondenserade gaser. Förångare för propan finns från 12 till 4000 kg/h. Som värmning kan man använda el, varmvatten och ånga till olika typer av förångare. Tillverkning i Tyskland för den europeiska marknaden.

Till Torpedo hemsida

Torrförångare för propan

Vattenbadsförångare för propan

Varmvattenförångare för propan

Ammoniakförångare

Metanolförångare