Vi är med och formar nationell strategi för vätgas och elektrobränslens roll i energisystemet

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten att utarbeta ett förslag till en övergripande strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet.

Som ett första steg i att skapa en strategi som bottnar i det svenska näringslivets möjligheter bjöd Energimyndigheten häromdagen in till en diskussion, och vi på Euromekanik AB var en av de inbjudna aktörerna.

Det är verkligt roligt att så många delar av Sveriges offentliga och privata aktörer inser att vätgasen har en självklar roll i ett fossilfritt energisystem. För oss som inte bara arbetar med visioner som ligger långt fram i tiden, utan faktiska fysiska lösningar idag, är behovet av modiga beslut och handling nu viktigt.

Möjligheterna och lösningarna finns. Nu behöver vi alla fokusera på att gå från ord till handling. Vi är övertygade om att energimyndighetens arbete driver på mot just det, handling.