Vätgas är en förutsättning för samhällets elektrifiering

I det långa loppet är samhällets elektrifiering otänkbar utan vätgas.

Ur systemsynpunkt inser allt fler att vi kommer att behöva både gas och el om vi ska ha en chans att klara någon form av klimatomställning menar Peter Rydebrink på Euromekanik, tekniskt ansvariga för Rabbalshede Kraft AB (publ). pilotanläggning i Stenungsund.

Elektrolysbaserad vätgas kan bidra till att hålla ihop energisystemet, leverera balanstjänster till elnätet, användas som drivmedel, vara insatsmedel i industrin, koppla energibolag till nya slutkundsmarknader och på olika sätt bistå vindkraften. Beroende på situationen passar trippeln solenergi, grön vätgas och vind­kraft utmärkt tillsammans på samma site, tycker Tobias Nylander.

Tidningen Energi från Energiföretagen Sverige beskriver i en lång och mycket informativ artikel hur vätgas, vindkraft och elektrifiering hänger samman.

Läs hela artikeln här