Rabbalshede

Ett pilotprojekt för framtiden

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inledde ett samarbete under 2020 med målet att skapa framtidens koncept för produktion av grön vätgas direkt vid en vindkraftspark.
Nu är vi design- och genomförandefasen av ett pilotprojekt som siktar på att kunna producera 13 000 kg vätgas i månaden.

Kund

Rabbalshede Kraft

Bransch

Vindkraft

Utmaning

Grön vätgas

Intresset för grön vätgas är enormt

– Tobias Nylander, Rabbalshede Kraft

Vi är ständigt i kontakt med såväl industri som fordonssidan och kan konstatera att intresset för grön vätgas växer hela tiden. Samarbetet med Euromekanik gör att vi känner oss trygga i teknikvalet och att vi får en väl fungerande anläggning.

1000

kW Elektrisk effekt

280

liter vatten/h

450

kg vätgas / dag

Elektrolysör
Gaslagring
Kompressorer

Kontakta oss

 

Cecilia Svensson

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig

Peter Rydebrink

VD

Maila mig

Stefan Bartolovic

Instrumentering • Analys • Mekanik

Maila mig