Bimetallavledare

Bimetallavledare arbetar efter temperatur, de öppnar för media som är kallare än ångans mättnadstemperatur. Bimetallavledare är utmärkta som avluftare eftersom luft är kallare än ånga. Fördelar är att de är små, har stor kapacitet och är tåliga mot tryckslag.