Flottöravledare

Flottöravledare arbetar efter vätskenivån och leder bort kondensat så fort detta bildas. Fördelar är att de har stor kapacitet, finns med inbyggd avluftning, fungerar bra oavsett kondensatmängd och följer ångans mättnadskurva. Vid system med temperaturstyrning är en mekanisk avledare optimal.