FlexiDrive fjärrmanövrering

Ventiler som är svåra att nå, eller som ex. är placerade i ett farligt utrymme, manövreras med fördel med hjälp av FlexiDrive. Med FlexiDrive kan ventiler manövreras på ett avstånd på uppemot 30 meter, genom väggar, och som befinner sig under mark. FlexiDrive passar alla flervarvsventiler och kan användas i extrema miljöer samt under vatten.