Sofis

Sofis är marknadsledande när det kommer till mekaniska ventillås/interlock. Ventillås används för att säkerställa att ventiler öppnas och stängs i en bestämd ordning för att på så sätt undvika olyckor som beror på den mänskliga faktorn.

Förutom ventillås erbjuds ändlägesindikering för manuella ventiler, testutrustning för nödstängningsventiler samt handburna manöverdon. Netherlocks Safety Systems och Smith Flow Control, två globala ledare inom ventiloperationer, har gått ihop och är nu Sofis.

Till Sofis hemsida

Ventillås 90-graders manövrering

Fjärrmanövrering FlexiDrive

Gränslägesindikering

Ventillås flervarvsmanövrering

Nyckelskåp

Sekvenskontroll

Smart digitalt nyckelskåp

Regelbunden besiktning av Interlock

Testutrustning för ESD-ventiler

Ventilmanövrering

Lockout