Kalorimeter GasCVD

GasCVD från Azbil är en kalorimeter för naturgas som med hög noggrannhet mäter värmevärdet eller Wobbeindex. Svarstiden är mindre än 30 sekunder, vilket är betydligt snabbare än för konventionella kalorimetrar. GasCVD är liten, kostnadseffektiv och enkel att installera.