Kalorimeter CWD

CWD från Union är en kalorimeter som analyserar naturgas, biogas, LPG, koksgas, masugnsgas, olika blandgaser samt icke brännbara gaser. I torr gas kan följande komponenter bestämmas med hög noggrannhet; Wobbeindex, värmevärde, samt relativ densitet.