Komplett Elektrolysör 450/1400

En komplett anläggning för lokal tillverkning av vätgas från H-TEC levereras skidmonterat eller i en container. Här finns alla kringsystem såsom vattenrening, värmeväxling och vätgasproduktion samlat. Applikationer såsom lokal tillverkning vid tankstation eller för industriellt bruk. Levererar upp till 450 kg vätgas per dygn och klarar en last av 1,4 MW.