Säkerhetsavstängningsventil KVII/F

Säkerhetsavstängningsventilen KVII/F från Kühme används i ångpannor i olje- och gasförbränningsanläggningar samt i rörsystem för flytande och gasformiga bränslen inom industrin. Ventilen är snabbstängande och stänger på under 1 sekund. Uppfyller DIN EN 161 för energigaser.