Servo gauge

Honeywell Enraf Servo Gauge bygger på en extremt känslig flottörtallrik som identifierar ytan i en tank eller ett bergrum. Servomätaren är mycket tillförlitlig även i krävande applikationer och har en mätnoggrannhet på 0,4 mm. Möjlighet finns till SIL 2 och wireless.