Termostatisk avluftare/vakuumbrytare

Armstrongs TAVB är en kombination termostatisk luftventil / vakuumbrytare som är idealisk för ångfyllda behållare med tryckreglering. TAVB ventilerar luft och andra icke-kondenserbara gaser på processutrustning under drift. Den följer tryck-temperaturkurvan av ånga, och den mjuktätande vakuumbrytaren bryter vid vakuum.