Tryck-/vakuumventiler End-of-line

Protego® tryck-/vakuumventiler är driftsäkra och finns som tryckventil, vakuumventil, tryck-/vakuumventil, evakueringsventil samt vissa i frostsäkert utförande. Med Protego® patenterade 10% fullyftstallrik kan öppningstryck ställas enbart 10% från tankens designtryck/vakuum och på så sätt kan emissionerna hållas nere på minimala nivåer.