Elektrolysör för vätgas

Elektrolys är en kärnkomponent vid tillverkning av vätgas. Vi samarbetar med H-TEC i Tyskland för att kunna leverera såväl komponenter för småskalig vätgastillverkning till kompletta elektrolysörer för storskalig tillverkning av vätgas.

Komplett Elektrolysör 100/350

En komplett anläggning för lokal tillverkning av vätgas från H-TEC levereras skidmonterat eller i en container. Här finns alla kringsystem såsom vattenrening, värmeväxling och vätgasproduktion samlat. Applikationer såsom lokal tillverkning vid tankstation eller för industriellt bruk. Levererar upp till 100 kg vätgas per dygn och klarar en last av 350 kW….

Läs mer »

Komplett Elektrolysör 450/1400

En komplett anläggning för lokal tillverkning av vätgas från H-TEC levereras skidmonterat eller i en container. Här finns alla kringsystem såsom vattenrening, värmeväxling och vätgasproduktion samlat. Applikationer såsom lokal tillverkning vid tankstation eller för industriellt bruk. Levererar upp till 450 kg vätgas per dygn och klarar en last av 1,4 MW….

Läs mer »

AEM Elektrolysör EL2.1

En komplett liten skalbar Elektrolysör från Enapter bygger på AEM teknik. EL2.1 är en plug-and-play lösning som dessutom är skalbar för att kunna anpassas till behovet. Fördelarna är en enkel installation, hög effektivitet och att den kan köras på bra kranvatten….

Läs mer »

Demo-Kit

Demonstrera hur solkraft blir vätgas via en elektrolysör eller hur vätgas blir elkraft via en bränslecell. Med en rad olika typer av demoprodukter kan ni demonstrera eller lära ut hur ett framtida energisystem kan fungera.

Vätgasstack

Från H-TEC kan vi leverera mindre moduler för vätgastillverkning. Genom att ansluta avjoniserat vatten och el så producerar stacken vätgas. En stack levereras för en kapacitet av 1 kW, 3 kW eller 5 kW. Resultatet är ren vätgas. Utgångstrycket är typiskt 30 bar….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓