Gasmätare för volym och flöde

Gasmätare används för mätning av små och stora flöden samt för låga och höga tryck. Beroende på flöde, tryck, typ av gas och applikation finns det olika mätmetoder. Vi kan hjälpa er att hitta rätt mätare för ert behov. I vårt sortiment finns alltifrån enkla bälggasmätare till mer avancerade ultraljudsmätare . På Euromekanik har vi ett långt samarbete med Itron men kompletterar även med andra teknologier från SICK och Honeywell.

Oftast kompletterar vi gasmätaren med en volymomvandlare för beräkning av normalvolym.

Bälggasmätare

Itron bälggasmätare med stort mätområde för debitering av gasflöden upp till 100 m³/h. Användningsområde från villakunder till mindre industrier. Är utrustad med summerande räkneverk som kan kompletteras med pulsutgång och temperaturkompensering.

Vridkolvsmätare

Itron Delta används för debitering av kund samt industrikunder med krav på stor mätnoggrannhet. Standardutrustad med summerande räkneverk och 2 pulsutgångar med mätområde upp till 1:200 samt som option med högfrekvent puls. På mätaren finns uttag för volymomvandlare.

Turbingasmätare

Itron TZ är en mätare för debitering av industrikunder. Standardutrustad med summerande räkneverk och 2 pulsutgångar. Som option kan man komplettera med högfrekventa pulser. På mätaren finns uttag för volymomvandlare.
 
 
 
 

Turbinmätare

Itron MZ är en turbinmätare för interndebitering på industrin. Standardutrustad med summerande räkneverk och 2 pulsutgångar och kan kompletteras med högfrekventa pulser. Kan även levereras med invändig teflonbeläggning för gaser som innehåller fukt.
 

Ultraljudsmätare

Produktutbudet från SICK omfattar ultraljudsmätare för olje- och gasindustrin. Därmed erbjuder SICK alltid en passande lösning för många olika applikationer: från gasproduktion till gasfördelning. Alla enheter utmärker sig när det gäller mätnoggrannhet och tillförlitlighet.

Coriolis massflödesmätare

VersaFlow Coriolis från Honeywell Enraf är en massflödesmätare som mäter massan som flödar genom enheten per tidsenhet. Mätaren kan användas för mätning av vätskor och gaser och är idealisk för applikationer där mycket höga krav ställs på noggrannheten.

Massflödesmätare

Coriolis, massflödesmätare mäter direkt och kontinuerligt massan hos ett flöde. Massan är den enda egenskap som inte ändras med temperatur, tryck, viskositet och densitet. Coriolismätare från Oval har hög noggrannhet, är mångsidig då den mäter flöde, tryck och temperatur med samma utrustning samt kräver inte omkalibrering….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓