Vätgassystem

Vätgasen har en viktig roll att fylla i den gröna energiomställningen där applikationer inom industri, mobilitet och energisystemen blir allt vanligare. Att tillverka och lagra vätgas på ett säkert och tillförlitligt sätt blir därigenom allt viktigare. På Euromekanik har vi lång erfarenhet och kunskap kring gassystem och kan därför fungera såväl som konsulter som komponent och systemleverantörer inom detta område.

Reglersträcka för vätgas

De flesta vätgassystem arbetar med höga tryck och det skapar ett behov av att tryckreglera på ett kontrollerat och säkert sätt. Vi har designat ett modulärt system för att kunna hantera olika kapaciteter för att passa ert behov av rätt mängd vätgas på ett säkert sätt….

Läs mer »

Vätgasproduktion och lagring

Vi har kunnandet och komponenterna för att tillverka vätgas, komprimera den och lagraden för att senare använda vätgasen som komponent i industrin, som fordonsbränsle eller som ett energilager. Vi levererar komplett anläggning med systemdesign, elektrolys, komprimering och lagring med ett modulbaserat koncept….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓