Företaget erbjuder skräddarsydda facklor för behandling av gaser som frigörs från industriella och biologiska processer och som inte kan användas för andra ändamål. C-deg använder senaste generationens material, toppmoderna brännare och förbränningsteknologi och intelligenta system för kontroll och handhavande för en kostnadseffektiv processteknik.

Produkter

Lågtemperaturfackla (LTF)

En lågtemperaturfackla är den enklaste typen av gasfackla från C-deg för till exempel biogasanläggningar. Finns inte krav på att lågan skall vara dold eller specifika krav på förbränningen är detta ett utmärkt val. Facklan kan utrustas med en eller flera brännarkretsar och uppfyller självklart säkerhetsföreskrifterna i EGN 2014 och BGA 2012….

Läs mer »