Itron

Itron är ett världsledande företag inom teknik och tjänster för mätning och reglering av gas, el, fjärrvärme och vatten. Itron har levererat över 300 miljoner mätare runt om i världen och har den kunskap som behövs för att bidra till ett smartare och mer resurseffektivt samhälle.

Till Itron hemsida