Itron

Itron är ett världsledande företag inom teknik och tjänster för mätning och reglering av gas, el, fjärrvärme och vatten. Itron har levererat över 300 miljoner mätare runt om i världen och har den kunskap som behövs för att bidra till ett smartare och mer resurseffektivt samhälle.

Till Itron hemsida

Vridkolvsmätare

Turbingasmätare Fluxi TZ

Turbingasmätare MZ

Bälggasmätare

Corus Evo+

Itron Corus

Itron 133/233

Itron RB 1700-1800

Itron RB 4011/4021/4031

Itron RB 4711/4721/4731

Itron SAV 8511-8531

Itron RR 16

Itron 8611-8641

Itron SBV 801-811

Itron SERus

Itron SBV 803