Sedan nästan 100 år står namnet UNION Instruments för högpresterande mätteknik, kvalitet och maximal säkerhet. UNION Instruments är specialiserade på att mäta gaser, att bestämma kalorivärdet (kalorimeter CWD) eller gas-sammansättning (INCA) av nästan alla gaser i industrin.

Produkter

INCA 3000

INCA 3000 från Union är en multigasanalysator för inomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i torr gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

INCA 6000

INCA 6000 från Union är en multigasanalysator för utomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i fuktig gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

INCA 5000

INCA 5000 från Union är en multigasanalysator för utomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i torr gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

INCA 1000

Inca 1000 från Union är en gasanalysator för torr gas för inomhusinstallation. Används för att säkerställa levererad eller mottagen gaskvalitet. Finns i flera olika utföranden beroende på vilket analysomfång som efterfrågas.

Kalorimeter CWD

CWD från Union är en kalorimeter som analyserar naturgas, biogas, LPG, koksgas, masugnsgas, olika blandgaser samt icke brännbara gaser. I torr gas kan följande komponenter bestämmas med hög noggrannhet; Wobbeindex, värmevärde, samt relativ densitet.

INCA 4000

INCA 4000 från Union är en multigasanalysator för inomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i fuktig gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.