Nordion Energi tecknar 4-årigt avtal med Euromekanik

Många av våra kunder runt om i Norden ser nödvändigheten och nyttan i att öka andelen grön energi i energisystemet. Nordion Energi är en ny svensk energikoncern som delar Euromekaniks fokus på omställning till gröna alternativ. Därför känns det extra roligt att få förtroendet att arbeta närmre varandra, genom att Nordion Energi nyligen valt att teckna ett 4-årigt ramavtal med Euromekanik, för köp av teknisk utrustning och tjänster.

I Euromekanik ser vi en partner som precis som vi vill vara föregångare i den gröna omställningen. Med vår vision – Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring, vill vi gå ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete.

– Kristina Nikkonen, Nordion Energi

Nordion Energi är en koncern med fokus på energiinfrastruktur. I koncernen ingår Swedegas som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige, Weum Gas som är landets största gasdistributör och nyligen förvärvade Falbygdens Energi som levererar el till kunder i Falköping med omnejd.

-I Euromekanik ser vi en partner som precis som vi vill vara föregångare i den gröna omställningen. Med vår vision – Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring, vill vi gå ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill inte bara vara en del av en grön omställning. Vi vill ge omställningen kraft och driva på så att utvecklingen går snabbare, säger Kristina Nikkonen är Head of Procurement på Nordion Energi.

Nordion Energi har nästan 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll.

-Utöver att vi såklart är glada och stolta över att Nordion Energi och deras medarbetare har valt oss som partner skapar avtalet stor nytta för båda våra verksamheter. Med ett avtal i ryggen blir det naturligt att vi påbörjar våra samarbeten tidigare i processen och vi kan på så sätt vara med och påverka utformningen av nya och befintliga anläggningar. Det gör att Nordion Energi får en bättre helhetslösning. Vår erfarenhet är att den här typen av samarbeten ger kunden ökad effektivitet, hållbarhet och bättre ekonomi, säger Robert Sandén, teamledare på Euromekanik.

Samarbetet kommer konkret inledas med att vi renoverar ett antal mät- och reglerstationer från Skåne i syd till Bohuslän i norr. Komponenter kommer uppdateras och system ses över. Översynerna leder till ökad systemsäkerhet men förbättrar också personsäkerhet och hållbarhet.

Vi ser fram emot ett nära och lärorikt samarbete.