Möt Simon – En av våra Euromekaniker

”Det blir bäst när vi sätter laget före jaget”

Jag heter Simon Calocchio och arbetar med interlock-lösningar och mekanisk utrustning.
Det jag gör kan ibland verka invecklat och detaljstyrt, och det är det också, men det jag egentligen gör är att jag hjälper våra kunder att skapa en säker drift i deras verksamhet.

Med säker drift menar jag säker både ur ett operativt funktionsperspektiv men också ur ett personsäkerhetsperspektiv. Båda är lika viktiga.

När vi arbetar med Interlockslösningar skapar vi låssekvenser som gör att man inte kan öppna och stänga ventiler i fel ordning. I system med flöden av olika medier byggs det ofta upp höga tryck eller temperaturer som måste hanteras på ett väldigt specifikt sätt för att förhindra olyckor och skador. Riskerna kan vara stora om man gör fel, och med interlocklösningar reducerar vi risken som den  mänskliga faktorn faktiskt utgör.

Jag arbetar också med att renovera och underhålla våra kunders komponenter både ute i deras anläggningar och i vår egen underhållsverkstad.  Även det handlar om driftsäkerhet. När vi har en löpande underhållsplan i form av ett serviceavtal ser vi att kundens verksamhet löper på bättre. Det blir mindre oförutsedda skador och mindre nedtid i verksamheten. Risken för olyckor minskar helt enkelt.

Serviceavtalen ska skapa en god relation med kunden och säkerställa att man inte väljer att vänta för länge med sitt underhåll och översyn. Ibland kan man vänta för länge med service och då ökar kostnaden och problemen.

De bästa och roligaste i mitt jobb är just samarbetet med kollegorna och kunderna. Där vi tillsammans löser problemen som ett lag. Där vi bryr oss om varandra och resultatet. I det laget hoppas jag att de runt omkring mig uppfattar mig som glad och peppande.