Intellitrol 2

Intellitrol 2 från Scully är ett interface och en monitor för övervakning och verifiering av överfyllnadsskydd och jordning vid utlastning. Enheten är självkontrollerande och diagnostik kan utläsas direkt på displayen eller i kontrollrummet via RS-485. Godkänd enligt ATEX och certifierad för SIL2 enligt IECEx.