Kundcase

Vi är en del av en industriell värld där våra produkter och kompetenser efterfrågas i många olika branscher. Med vår långa erfarenhet och våra högkvalitativa produkter i ryggen förbättrar vi säkerhet, effektivitet och lönsamhet i alla delar av industrin. Se hur vi kan vara den partner du söker i just din bransch.

Sibelco

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar. Det är målet för en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos anläggning i Lödöse.

Läs mer

Nordion

Nordion Energi är en ny svensk energikoncern som delar Euromekaniks fokus på omställning till gröna alternativ. Därför känns det extra roligt att få förtroendet att arbeta närmre varandra, genom att Nordion Energi nyligen valt att teckna ett 4-årigt ramavtal med Euromekanik, för köp av teknisk utrustning och tjänster.

Läs mer

Göteborg Energi

Göteborg Energi har en lång rad mät- & reglerstationer från vilka gasnätet styrs. Nyligen påbörjades en översyn över stationerna och en uppdateringsinsats inleddes. Vi på Euromekanik fick förtroendet att utveckla den första stationen i insatsen, en station belägen i Änggården i Göteborg.

Läs mer

Stålverk

Som ett första steg mot fossilfri stålproduktion byter en av Sveriges största stålleverantörer ut kol mot naturgas. Detta kommer minska utsläppen av koldioxid med 30 till 40 procent. Inledningsvis har kunden beställt mät- och reglerstationer för distribution till 4 anläggningsdelar av Euromekanik AB.

Läs mer

Primagaz

Vi på Euromekanik erbjuder system för att automatisera utlastningen från er terminal eller utlastningsplats. Huvuddelarna i ett sådant system är en mjukvara för administration av fordon, förare, produkter och order, samt lastdatorer, additiv- och blandningsenheter.

Läs mer

Climeon

Climeons Heat Power-system är en unik lösning för att omvandla lågtempererad spillvärme samt geotermisk värme till ren elektricitet. Nu har företaget utvecklat en ångturbinlösning som dessutom gör det möjligt att producera elektricitet av överskottsånga.

Läs mer

Rabbalshede

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inledde ett samarbete under 2020 med målet att skapa framtidens koncept för produktion av grön vätgas direkt vid en vindkraftspark. Nu är vi design och genomförandefasen av ett pilotprojekt som siktar på att kunna producera 13 000 kg vätgas i månaden.

Läs mer

Siemens Energy

Projektet ZEHTC är en demoanläggning som visar på hur vätgas kan produceras med PEM-elektrolys, komprimeras och lagras för att sedan användas som bränsle i gasturbiner. Vätgasen produceras av el från solceller eller överskottsel från turbintesterna.

Läs mer