Energiåtervinning för Climeon

Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeons nya ångturbinslösning utvinner elektricitet ur ånga som annars skulle vara förlorad energi. Genom sin specialkompetens kring ångsystem bidrar Euromekanik till denna unika lösning.

Climeons Heat Power-system är en unik lösning för att omvandla lågtempererad spillvärme samt geotermisk värme till ren elektricitet. Nu har företaget utvecklat en ångturbinlösning som dessutom gör det möjligt att producera elektricitet av överskottsånga.

– Det nya är att vår teknik nu kan användas för att ta vara på energi ur högre temperaturer än tidigare. På fartyg finns ofta spillvärme i form av ånga vid temperaturer uppåt 180 grader, säger Anders Gamfeldt, projektledare vid Climeon.

Turbinen utvinner energi ur ånga och anpassar samtidigt tryck och temperatur till Climeons system för lågtempererad spillvärme. Resultatet är ren elektricitet ur ånga där energin annars skulle gå förlorad. Därtill minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Turbinen testas i full skala på Viking Lines nya och klimatsmarta färja Viking Glory som levereras 2021.

Tillämpningen blir möjlig genom ett samarbete med Euromekanik AB, som har både kunnandet och komponenterna för systemet. Euromekanik har i projektet har deltagit i utvecklingen samt tagit fram den utrustning som är nödvändig för att turbinen ska fungera i sitt sammanhang.

– Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.

Euromekaniks bidrag kan liknas vid infrastruktur som möjliggör funktionen hos turbinen. I praktiken är det en modul som rymmer rörverk, reglerventiler och temperatursensorer.

– Kort sagt allt som krävs för att styra mediet ånga, säger Ulf Jesslén.

Värme från till exempel kylvatten och avgassystem är energi som ofta går förlorad. Climeons system tar vara på överskottsvärme och omvandlar den till elektricitet. Tekniken används på fartyg samt för att utvinna elektricitet ur jordvärme och inom industrin, till exempel stålverk.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor. 

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar till Sibelcos anläggning i Lödöse.

Snabbare, säkrare och en tryggare arbetsmiljö. Det är målen med en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos produktionsanläggning för vattenglas i Lödöse, norr om Göteborg. Ordern omfattar såväl fallskydd som nya lastarmar.

– Lastning av bulkbilar och järnvägsvagnar kräver arbete på plattform några meter upp från marken. Nu har vi låtit göra en arbetsmiljöåtgärd i form av fallskydd på både trappor och plattformar. Dessutom med mer ergonomiskt utformade lastarmar, säger Mikael Henriksson, platschef vid Sibelco i Lödöse.

Anläggningen i Lödöse producerar vattenglas, som har en rad användningsområden, som exempelvis försegling av betong, i träimpregnering och för att justera surhetsgraden i sjöar och vattendrag.

Euromekanik har en lång historia av leveranser av komponenter och systemlösningar till processindustrin.

-Med våra fallskydd från Saferack tar vi ett steg in i våra kunders fysiska arbetsmiljö och hjälper till att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet, bland annat vid lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar, säger Simon Warnquist, ansvarig säljare på Euromekanik.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor. 

Sibelco är en världsomspännande koncern grundad 1872. De använder sig av naturens egna råmaterial för att framställa lösningar för samhället och stödja naturens kretslopp. Sibelco erbjuder material som agerar som fundament i samhällsutvecklingen för allt ifrån rening av dricksvatten till solcellsteknologi.

Elektrolysör

Elektrolysör för vätgas

Vi har nyligen startat ett mycket spännande samarbeta med en av de främsta tillverkarna av Elektrolysörer i Europa. H-Tec har mångårig erfarenhet kring fossilfri energiframställning och har produkter för såväl småskalig som storskalig tillverkning av vätgas. Till exempel från förnyelsebar sol- eller vindkraft.

För mer information, kontakta Peter Rydebrink på telefon: 031-780 56 10