Möt Alexander – En av våra Euromekaniker

Jag har inte hört om någon som lärt sig simma utan att bli blöt.

Jag heter Alexander Kildén och ansvarar för fallskydd och plattformar. I botten är jag utbildad designingenjör men jag har också arbetat som konstruktör och också byggt hus. Det har jag stor hjälp av i mitt arbete eftersom jag har lärt mig att förstå flöden och faktisk användning. Det är en sak att sälja ett fallskydd eller en plattform men att se den i sitt sammanhang och genuint förstå hur komponenten ska fungera i vardagen är en annan. Det är den utmaningen som jag verkligen gillar i mitt arbete. Att verkligen förstå kundens utmaningar.

Jag hörde talesättet om att man inte kan lära sig simma utan att bli blöt. Jag tycker det ligger mycket i det. För att bemästra något riktigt väl behöver man inte bara förstå logiken utan verkligen känna den i hela kroppen, och den insikten kommer från att ha jobbat i verksamheten. Där är det en jättestyrka för mig att ha arbetat som konstruktör. Den förståelsen vill jag förmedla till våra kunder.

Det är roligt att se utvecklingen  branschen. Mång av de stora industrierna har arbetat med sitt säkerhetsarbete länge, men nu börjar allt fler små och mellanstora industrier verkligen inse allvaret. Tidigare har man kanske väntat tills det skett en olycka och sedan gjort ett jätteryck med olycksprevention. Nu kommer det alltmer som en naturlig del i utvecklingsarbetet och det tycker jag är väldigt positivt. Både leverantörer och producenter ställer helt andra krav på säkerhetstänk nu. Idag kan en lastbilschaufför som ska lossa last hos en kund säga nej om lossningen inte kan utföras på ett säkert sätt. Det såg man inte för några år sedan. Men det är ju en självklarhet egentligen. Hela 14% av alla olyckor i svensk industri är fallolyckor , som ofta kan förhindras med ganska enkla medel.

Som person är jag en social värmlänning som gillar att jobba nära våra kunder för att hitta just de lösningar som passar dem bäst. Att hjälpa dem att se saker de inte tänkt på tidigare och lösa deras problem. På Euromekanik har man alltid kollegorna i ryggen. Man får stöttning och kunskap och jag gillar verkligen att jag här får utlopp för mitt stora teknikintresse. Här upphör man aldrig att utvecklas.

Möt Cecilia – En av våra Euromekaniker

“Intresset för teknik är den röda tråden”

Intresset för teknik har nog alltid funnits där, så att välja den tekniska inriktningen när jag började läsa var naturligt. Det blev tekniskt program på gymnasiet och sedan vidare till Chalmers där valet föll på teknisk fysik. Jag läste mot slutet en inriktning som då var helt ny som kallades för teknisk kommunikation. Den inriktningen har varit värd sin vikt i guld. Det vi gör som ingenjörer kan ofta vara svårt att berätta om, och det händer ofta att jag måste förklara för någon hur en specifik process eller lösning funkar. Då är det bra att inte gräva ner sig i detaljer utan istället ställa frågor och fiska efter vad de vet, och sedan anpassa budskapet efter den man pratar med. När jag lyckas förklara nyttan och lösningen på ett enkelt och tydligt sätt blir kunden tryggare och får stort förtroende för vårt arbete.

I mitt tidigare arbetsliv har jag haft en lång rad olika roller. Först inom It-bolag och storbolag med en mängd olika roller, och senare inom mindre start-ups. Men längtan till det tekniska hantverket styrde mig tillbaka till en mer kundnära teknisk roll och då hittade jag Euromekanik. Här ansvarar jag främst för utlastning och nivåmätning. För mig är det viktigt att ha en stor bredd och variation i mitt arbete. Jag arbetar med hela kedjan från beräkning till försäljning till driftsättning och service.

Jag upplever att kunderna uppskattar att ha en relation med en tekniskt kunnig person som följer projektet hela vägen in i mål. Att jag som sålt lösningen också är med till driftsättning och service, det stärker banden mellan oss och kunden.

Just nu arbetar jag intensivt med ett av de mest synliga projekten i vår bransch: Siemens Energys vätgasprojekt i Finspång. Jag är projektledare och samordnar produkter från tre leverantörer och håller ihop hela projektet från vår sida. Detta är ju ett av de mer spännande vätgasprojekten som byggs i Sverige och jag är stolt att säga att vi ligger väldigt långt fram i engineering-lösningen.

Att vi lyckas gå i mål med många tekniskt avancerade projekt tror jag har att göra med inställningen bland kollegorna.  Alla är engagerade i det de gör. Alla är hjälpsamma och vill verkligen göra ett bra jobb!

Möt Simon – en av våra Euromekaniker

Det blir bäst när vi sätter laget före jaget.

Jag heter Simon Calocchio och arbetar med interlock-lösningar och mekanisk utrustning på Euromekanik.

Det jag gör kan ibland verka invecklat och detaljstyrt, och det är det också, men det jag egentligen gör är att jag hjälper våra kunder att skapa en säker drift i deras verksamhet. Med säker drift menar jag säker både ur ett operativt funktionsperspektiv men också ur ett personsäkerhetsperspektiv. Båda är lika viktiga.

När vi arbetar med Interlockslösningar skapar vi låssekvenser som gör att man inte kan öppna och stänga ventiler i fel ordning. I system med flöden av olika medier byggs det ofta upp höga tryck eller temperaturer som måste hanteras på ett väldigt specifikt sätt för att förhindra olyckor och skador. Riskerna kan vara stora om man gör fel, och med interlocklösningar reducerar vi risken som den mänskliga faktorn faktiskt utgör.

Jag arbetar också med att renovera och underhålla våra kunders komponenter både ute i deras anläggningar och i vår egen underhållsverkstad.  Även det handlar om driftsäkerhet. När vi har en löpande underhållsplan i form av ett serviceavtal ser vi att kundens verksamhet löper på bättre. Det blir mindre oförutsedda skador och mindre nedtid i verksamheten. Risken för olyckor minskar helt enkelt.

Serviceavtalen ska skapa en god relation med kunden och säkerställa att man inte väljer att vänta för länge med sitt underhåll och översyn. Ibland kan man vänta för länge med service och då ökar kostnaden och problemen.

De bästa och roligaste i mitt jobb är just samarbetet med kollegorna och kunderna. Där vi tillsammans löser problemen som ett lag. Där vi bryr oss om varandra och resultatet. I det laget hoppas jag att de runt omkring mig uppfattar mig som en glad och peppande person.

Nordion Energi tecknar 4-årigt avtal med Euromekanik

Många av våra kunder runt om i Norden ser nödvändigheten och nyttan i att öka andelen grön energi i energisystemet. Nordion Energi är en ny svensk energikoncern som delar Euromekaniks fokus på omställning till gröna alternativ. Därför känns det extra roligt att få förtroendet att arbeta närmre varandra, genom att Nordion Energi nyligen valt att teckna ett 4-årigt ramavtal med Euromekanik, för köp av teknisk utrustning och tjänster.

Nordion Energi är en koncern med fokus på energiinfrastruktur. I koncernen ingår Swedegas som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige, Weum Gas som är landets största gasdistributör och nyligen förvärvade Falbygdens Energi som levererar el till kunder i Falköping med omnejd.

-I Euromekanik ser vi en partner som precis som vi vill vara föregångare i den gröna omställningen. Med vår vision – Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring, vill vi gå ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill inte bara vara en del av en grön omställning. Vi vill ge omställningen kraft och driva på så att utvecklingen går snabbare, säger Kristina Nikkonen är Head of Procurement på Nordion Energi.

Nordion Energi har nästan 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll.

-Utöver att vi såklart är glada och stolta över att Nordion Energi och deras medarbetare har valt oss som partner skapar avtalet stor nytta för båda våra verksamheter. Med ett avtal i ryggen blir det naturligt att vi påbörjar våra samarbeten tidigare i processen och vi kan på så sätt vara med och påverka utformningen av nya och befintliga anläggningar. Det gör att Nordion Energi får en bättre helhetslösning. Vår erfarenhet är att den här typen av samarbeten ger kunden ökad effektivitet, hållbarhet och bättre ekonomi, säger Robert Sandén, teamledare på Euromekanik.

Samarbetet kommer konkret inledas med att vi renoverar ett antal mät- och reglerstationer från Skåne i syd till Bohuslän i norr. Komponenter kommer uppdateras och system ses över. Översynerna leder till ökad systemsäkerhet men förbättrar också personsäkerhet och hållbarhet.

Vi ser fram emot ett nära och lärorikt samarbete.

Vätgas är en förutsättning för samhällets elektrifiering

I det långa loppet är samhällets elektrifiering otänkbar utan vätgas. Ur systemsynpunkt inser allt fler att vi kommer att behöva både gas och el om vi ska ha en chans att klara någon form av klimatomställning menar Peter Rydebrink på Euromekanik, tekniskt ansvariga för Rabbalshede Kraft AB (publ). pilotanläggning i Stenungsund.

Elektrolysbaserad vätgas kan bidra till att hålla ihop energisystemet, leverera balanstjänster till elnätet, användas som drivmedel, vara insatsmedel i industrin, koppla energibolag till nya slutkundsmarknader och på olika sätt bistå vindkraften. Beroende på situationen passar trippeln solenergi, grön vätgas och vind­kraft utmärkt tillsammans på samma site, tycker Tobias Nylander.

Tidningen Energi från Energiföretagen Sverige beskriver i en lång och mycket informativ artikel hur vätgas, vindkraft och elektrifiering hänger samman. Läs hela artikeln här

Dags gå från ord till handling med användandet av vätgas

I senaste numret av branschtidningen Nordiska Projekt intervjuas vår vd, Peter Rydebrink, om vätgasens framtid. Här kan du läsa hela artikeln. 

Vätgas är hetare än någonsin, åtminstone på diskussionsnivå. Det är dags att gå från ord till handling, säger förespråkarna. Men vilka ska våga gå i bräschen, ta det första stegen innan det finns en utvecklad infrastruktur för vätgasen?

–Vätgas som energikälla har diskuterats i många år och på flera sätt är vi nu inne i en tredje våg i diskussionen. Det tar alltid lång tid att ställa om till ny teknik, men industrin, politiken och vi på den tekniska sidan är mer överens än någonsin tidigare, säger Peter Rydebrink, vd och affärsstrateg på företaget Euromekanik, som arbetar med tekniska systemlösningar, för bland annat vätgas, och som är inne i några banbrytande svenska projekt.

–Just nu är det mycket fokus på vätgasen, men det handlar fortfarande om visioner och diskussioner om vad man kan göra med vätgasen. Det är naturligt eftersom allt fler ser vätgas som en möjliggörare i många segment. Men det är dags att ta steget från visioner till verklighet, att gå från ord till handling.

Krävs fler projekt

–Många skulle vilja ha tillgång till vätgas, men de vill samtidigt ha stora volymer. De stora volymerna kommer inte om ingen startar. Det finns en lite avvaktande hållning på förbrukarsidan.

Peter Rydebrink tror att de stödåtgärder som är på gång från Energimyndigheten och Naturvårdsverket och även EU kan göra skillnad, men att det också krävs att man hittar bra projekt, att ansökningar formuleras och kommer in.

Vätgas beskriv som intressant för fossilfrihet i flera olika sektorer, såsom transportsektorn, industrin, uppvärmning av byggnader och som råvara i industrin.

–Jag tror att industriella applikationer är särskilt intressanta till en början. Det är där som man kan räkna med volymer som motiverar satsningar. Men också som fordonsbränsle, till exempel för busstrafik, med fördel i kommuner där det finns givna rutter som betyder att det inte behövs så mycket infrastruktur, säger Peter Rydebrink, som gärna beskriver vätgasen som framtidens armékniv, den där som tillgodoser vitt skilda behov.

Vätgas, som kan framställas av alla typer av energikällor, är precis som elektricitet en energibärare som kan användas för att lagra och transportera energi och fungera för effektutjämning och lagring av överskottsenergi från till exempel sol- och vindkraft.

Två tidiga projekt

Det ena tidiga projekt som Peter Rydebrink talar om är ZEHTC (Zero Emission Hydrogen Turbine Center) ett forskningsprojekt som bland annat drivs av Siemens i Finspång. Där har byggts ett komplett energisystem med integrerad vätgas som utan utsläpp av växthusgas kan användas i Siemens gasturbinverkstad. Ett syfte är att visa hur förnybar elproduktion, grön vätgas från elektrolys, energilagring och gasturbiner kan samverka i ett integrerat system.

Det andra projektet är ett samarbete med Rabbalshede Kraft i Bohuslän, där det är tänkt att producera vätgas i större mängder i anslutning till vindkraftverk.

–Det handlar om att med vindel göra grön vätgas direkt vid källan på en vindpark en bit norr om Stenungsund. Där är det meningen att komma igång nästa sommar i liten skala för att visa att det går, men därefter kan bli tal om stora volymer de kommande två till tre åren, säger Peter Rydebrink.

//

Läs hela artikeln i den utmärkta branschtidningen Nordiska Projekt

https://www.nordiskaprojekt.se/

Text: Gösta Löfström, Stordåhd Kommunikation

Vi är med och formar nationell strategi för vätgas och elektrobränslens roll i energisystemet

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten att utarbeta ett förslag till en övergripande strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet.
Som ett första steg i att skapa en strategi som bottnar i det svenska näringslivets möjligheter bjöd Energimyndigheten häromdagen in till en diskussion, och vi på Euromekanik AB var en av de inbjudna aktörerna.

Det är verkligt roligt att så många delar av Sveriges offentliga och privata aktörer inser att vätgasen har en självklar roll i ett fossilfritt energisystem. För oss som inte bara arbetar med visioner som ligger långt fram i tiden, utan faktiska fysiska lösningar idag, är behovet av modiga beslut och handling nu viktigt.

Möjligheterna och lösningarna finns. Nu behöver vi alla fokusera på att gå från ord till handling. Vi är övertygade om att energimyndighetens arbete driver på mot just det, handling.

LKAB väljer Euromekanik för arbete mot fallolyckor

Sisten stänger grinden!
Nej, med YellowGates självstängande grindar behöver du inte tänka på det längre. Men med den mycket lättinstallerade grinden på plats höjer du säkerheten på alla platser där medarbetarna i arbetet utsätts för fallrisk.

Johan Björnström på LKAB Mekaniska har valt YellowGates för att säkra sin anläggning.
– Vi har valt just denna grind för att den är en prisvärd säkerhetsprodukt som vi kan använda på många ställen där fallrisker förekommer.

Det patentsökta fjädersystemet justerar enkelt spänningen och ger och underhållsfri stängning, varje gång.
Vill du höja säkerheten i din verksamhet och helt enkelt göra dina medarbetares vardag ännu bättre – hör av dig till oss på Euromekanik.

https://www.euromekanik.se/produktomraden/fallskydd-och-plattformar/

Euromekanik säkrar ramavtal med Danmarks största gasdistributör

Evida är det danska gasdistributionsbolaget som levererar grön gas till mer än 400 000 danska hem och företag. Nyligen valde Evida Service Nord, som är en av två enheter inom bolaget, att teckna två ramavtal med Euromekanik för leverans av turbin- och vridkolvsmätare. Euromekanik stärker därmed ställningen på den danska marknaden

Med nya ramavtal på den danska marknaden utökar Euromekanik sitt fokus på de nordiska kunderna.

  • – Vi har varit en känd aktör på den svenska gasmarknaden under lång tid. Under det senaste året har vi fått alltfler förfrågningar från våra nordiska grannländer och tagit hem affärer i både Norge och Danmark. Det stärker oss i vår övertygelse om att det är rätt att satsa ytterligare på att bygga vår nordiska organisation, säger Robert Sandén, teamledare för gas på Euromekanik.

Avtalet innebär att Euromekanik tar ett rejält steg in på den danska energigasmarknaden och att Itron som tillverkar komponenterna inom ramvalet befäster sin ställning som leverantör av mätare av högsta klass även på den danska marknaden.

  • – Vi valde att samarbeta med Euromekanik tack vare deras stora produktutbud och förmåga att leverera med effektiv logistik. Vi är mycket nöjda med samarbetet och är glada att öppna dörren för Euromekanik för fler affärer på den danska marknaden, säger Martin K. Krag, disponent på Evida Service Nord.