Din hjälp i processen

Vi på Euromekanik har hjälpt svensk processindustri sedan 1974. Idag genomför vi ett par tusen leveranser per år. Vi erbjuder kunskap, komponenter och systemlösningar för din processanläggning. Och vi hjälper dig genom hela processen.

Vi på Euromekanik har starka relationer till starka tillverkare. Men vi har mer att erbjuda än bara bra produkter. Det är därför vi gärna är med från början. Vi är kundorienterade, tar del av dina behov, funderar, beräknar, planerar, och hittar den bästa lösningen och rätt komponenter.

Vi erbjuder den utrustning du behöver för att mäta, styra och hantera flödena i din anläggning, oavsett om det handlar om energigas, ånga eller petrokemi. De bästa produkterna från de bästa tillverkarna. Varje komponent är en del av ett system och att välja rätt är av kritisk betydelse. Det är i den processen som våra kunskaper och erfarenheter blir till nytta för dig. Och vi tror att det är med denna kunskap och erfarenhet som vi successivt har skapat förtroende hos våra kunder sedan starten 1974. Vårt motto är därför: ”Bäst produkter – ännu bättre människor”.

Här på vår hemsida får du veta mer om oss, vad vi säljer och hur vi tänker och arbetar för att skapa bästa lösningen för din processanläggning.

Välkommen!