Ångsystem

Med lång erfarenhet och beprövad teknik har vi byggt ångmoduler för att på optimalt sätt reglera, styra, torka, filtrera och på så sätt utnyttja ångans energi på bästa sätt. Beroende på användningsområde hjälper vi er att ta vi fram rätt utrustning och komponenter för att optimera ångan till er process. Vi anpassar våra moduler efter kundspecifika krav gällande kapacitet, dimensioner och vad man vill använda ångan till. Vår idé är att ni som kund skall se fördelarna i att få ett färdigt system för optimal funktion, säker arbetsmiljö, enkelt underhåll och minimera installationstiden i er anläggning.

Direkt värmeväxlarpaket med hög temperaturprecision

Är det viktigt för Er att ha media till exakt temperatur? Är det viktigt för Er att ha tillräckligt med varmvatten eller annat media när det behövs och hög driftsäkerhet? Vår skid för direktvärmning har en patenterad design för exakt temperaturkontroll med ånginjicering….

Läs mer »

Indirekt värmeväxlarpaket med hög temperaturprecision

Är det viktigt för Er att ha vatten till exakt temperatur? Vår varmvattenskid värmer till exakt temperatur även med en indirektvärmeöverföring då vi har adderat en digital mixventil. Mixventilen har en programmerbar funktion för termisk desinfektion samt en självdiagnostiserande mjukvara för att säkerställa kontinuerlig drift….

Läs mer »

Värmeväxlarpaket med pneumatisk temperaturkontroll

Vår ångskid med pneumatisk temperaturkontroll och indirekt ångvärmning anpassas efter era behov. Detta system är idealt för de flesta typer av varmvattensbehov och processvärmning.

Tryckreglerstationer för ånga

Med ett modulärt tänkande har vi skapat standardiserade tryckreglerstationer för ånga i storlekarna DN 25, DN 50, DN 80 och DN 100. Baserat på robusta standardkomponenter kan vi på kort tid ta fram och leverera dessa stationer kompletta med ritningar, installationsanvisningar och övrig dokumentation….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓